Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Activiteiten

datum: 11-11-2017
  NEV-74e herfstbijeenkomst
  11.00 - 16.00 uur in het Natuurmuseum Friesland,
Schoenmakersperk 2, Leeuwarden

ontvangst vanaf 10.30u

Direct naar het programma

"Het Hoge Noorden"

De vertrouwde herfstbijeenkomst komt er weer aan. Tijdens de herfstbijeenkomst wordt traditiegetrouw een bedrijf, instituut of afdeling van een universiteit bezocht, welke in de entomologische hoek werkzaam is. Dit jaar is het gastinstituut het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden, het enig overgebleven natuurmuseum in het 'hoge noorden' met een entomologische collectie van enige betekenis: ruim 130.000 exemplaren in totaal. Deze zijn sinds 2016 ondergebracht in een modern, energiezuinig depot. Dit wordt gedeeld met een aantal andere Friese musea en archieven, zonder dat ieder zijn eigen afgescheiden ruimte heeft. Deze gedurfde vorm van samenwerking krijgt nogal wat nationale en internationale belangstelling.

In het programma zal aandacht zijn voor de entomologische activiteiten in en rond het museum. Het museum speelt bijvoorbeeld een rol bij het volgen van de ontwikkelingen rond het Leeuwarder Bos. Dit kan eigenlijk beschouwd worden als een groot ecologisch experiment. In het begin van de jaren 1990 werd dit bos op weidegrond aangeplant. Toen het bos echt een bos begon te worden, was er tot overmaat van vreugde in 2013 een stormramp, waarbij grote hoeveelheden dood hout zijn ontstaan. Deze zijn bewust niet allemaal opgeruimd. Inmiddels is er een gevarieerd bos gegroeid waarin 'vanzelf' meer dan 2500 soorten dieren, planten, schimmels etc. terecht zijn gekomen, waaronder 1544 soorten geleedpotigen. Er is dus nog een plek in Nederland waar de insecten niet achteruit gaan! Het museum gebruikt het Leeuwarder Bos ook als 'buitenlokaal' om schoolkinderen zelf onderzoek te laten doen aan natuur, waaronder 'kleine beestjes'. Bij onderzoek en educatie werkt het natuurmuseum samen met hogescholen in Leeuwarden.

Het programma van de herfstbijeenkomst is op dit moment nog niet exact bekend, maar de presentaties zullen in het Nederlands gegeven worden! Er zal uiteraard tijd beschikbaar zijn om ook de tentoonstellingen van het museum te bekijken, met o.a. het standbeeld voor de pissebed, de bijenstand, de berkenspanners op Darwins zolder en de tropische insecten in het rariteitenkabinet van kapitein Severein. Wie daarna nog zin heeft kan meedoen aan een korte stadswandeling, eindigend bij het 'insectencafé' tegenover het station.

Neem zelf een lunch mee of bezoek één van de eetgelegenheden vlakbij het museum. In het museum zijn koffie en thee gratis, andere dranken kunnen tegen betaling uit een automaat worden gehaald. Omdat Leeuwarden voor sommige leden misschien ver weg lijkt, start het programma pas om 11:05 uur.

Het Natuurmuseum Fryslân is gehuisvest in het oude Nieuwe Stads Weeshuis aan het Schoenmakersperk 2, 8911EM Leeuwarden, gemakkelijk bereikbaar per fiets, auto of openbaar vervoer. De vele reis- en parkeermogelijkheden zijn terug te vinden op de website van het museum.

Oant sjen yn Ljouwerd!

Tot ziens in Leeuwarden!
=====


Programma

11 november 2017

Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2, 8911EM, 058-2332244

10:30 Binnenloop en koffie

11:05 Welkom (Tom van Slooten, directeur Natuurmuseum Fryslân)

11:15 Verbloemen wij de bijenproblematiek? (Arjen Strijkstra, bijenlectoraat hogeschool Van Hall-Larensteijn)

12:00 De insectencollectie van het Natuurmuseum Fryslân: geschiedenis, nieuwe huisvesting, registratie en gebruik (Peter Koomen (conservator Natuurmuseum Fryslân)

12:45 Lunchpauze met mogelijkheid museumbezoek (aan hand van kaartje met plaatsen van insecten in tentoonstellingen)

14:00 Het Leeuwarderbos: ecologisch experiment, onderzoeksgebied en buitenlokaal (Peter Koomen, conservator Natuurmuseum Fryslân)

14:30 Ontwikkelingen in de nachtvlinderfauna van het Leeuwarder Bos (Jeroen Breidenbach, hogeschool Van Hall-Larensteijn)

15:15 Handige nieuwe technieken bij insectenfotografie : bewegende sensor (extra hoge resolutie) en automatische focus-bracketing (alles scherp)(Peter Koomen, macrofotograaf)

16:00 Stadswandeling Leeuwarden (Culturele hoofdstad 2018!) eindigend bij "insectencafé" Wouters tegenover het station (voor de liefhebbers)

Toon alle activiteiten