Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Experimentele en toegepaste entomologie - Sectie SETE

De naam 'Sectie Experimentele en Toegepaste Entomologie' (SETE) bestaat sinds 1988. De belangrijkste activiteiten van deze sectie zijn tweeledig: Voor meer informatie over de wordingsgeschiedenis verwijzen we naar dit artikel in de Entomologische Berichten.


Entomologendag
Vanaf 1989 organiseert SETE jaarlijks de Nederlandse Entomologendag. Iedereen die hier zijn/haar werk presenteert kan een artikel bijdragen aan de Proceedings. Alle bijdragen zijn vrij toegankelijk (open access) en hier beschikbaar. Als deadline voor inlevering van het manuscript geldt het einde van de dag zelf. De bijdragen dienen bij inlevering inhoudelijk gereed te zijn voor publicatie. Alle publicaties worden onderworpen aan een milde eindredactie en vervolgens vormgegeven. Auteurs krijgen een opgemaakte proef ter laatste correctie. Het streven is om niet later dan begin februari de proceedings klaar te hebben voor publicatie. Alle auteurs ontvangen een electronische overdruk (PDF) van hun bijdrage. De richtlijnen voor publicatie zijn hier als PDF te downloaden.


NEV-Dissertatieprijs
Sinds 2008 jureert het SETE-bestuur jaarlijks voor de NEV-Dissertatieprijs. Deze prijs wordt jaarlijks door de NEV uitgeloofd en behelst een prijs van 1000 euro uit voor het beste proefschrift op het gebied van de entomologie. In aanmerking komen proefschriften die in het voorgaande academische jaar (1 september - 31 augustus) zijn verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Het SETE-bestuur beoordeelt de inzendingen en draagt de drie beste voor aan het NEV-bestuur, dat uiteindelijk beslist over de toekenning. De prijs wordt uitgereikt op de Entomologendag. Voor inzendingen gelden de volgende voorwaarden.

Meer info op de website van de sectie