oude heideakker

Home

 

Deze website

Sectie Thijsse van de Nederlandse Entomologische Vereniging bevat de volgende rubrieken:

  1. Home: wie zijn wij?
  2. Biografie: wie was Jac Thijsse?
  3. Natuurbeheer: algemene en technisch artikelen; andere media
  4. Relaties: onze kennissen en vrienden
  5. Contact: voor vraag, commentaar of lidmaatschaap
 

De Sectie Thijsse

De sectie Thijsse van de Nederlandse Entomologische Vereniging is opgericht in 2007 met het doel de bij de leden van de NEV aanwezige kennis over insecten beter beschikbaar te maken voor het beheer van (natuur)terreinen, om zo de ecologische kwaliteit van deze terreinen voor insecten te beschermen of te verbeteren. Daarnaast wil de sectie Thijsse een adres zijn voor degenen die op het gebied van bescherming en beheer van insecten waardevolle informatie en inzichten willen doorgeven, of juist vragen hebben over beheer gericht op insecten.

De sectie heeft als belangrijkste doel het ondersteunen van natuurbeheer en natuurbescherming waarbij de entomologie een sterk accent krijgt. Het verzamelen en aanbieden van kennis, het geven van voorlichting en advisering zijn daarbij speerpunten. Daarbij zal zoveel mogelijk worden teruggegrepen op de kennis en ervaring van NEV-leden maar ook samenwerking met andere relevante organisaties kan daarbij een rol spelen. De sectie Thijsse beschouwt de zomerbijeenkomst van de NEV als de gelegenheid bij uitstek om de kennis van de leden beschikbaar te maken voor beheerders.

 

Agenda

Voorjaarsbijeenkomst

Lentebijeenkomst, NEV sectie Thijsse, De Bijenkuil te Walcheren.

De jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst van de sectie Thijsse vindt dit jaar plaats op zaterdag 11 april in de Walcherse Bijenkuil, één van de vijf insectenreservaten die Nederland rijk is. Hier zullen we worden rondgeleid door Jan Goedbloed.
De aanvang zal om 10.30u zijn in Hof aan Zee, Strandweg 15, 4371PJ te Koudekerke (tel: 0118551312).

Zomerbijeenkomst 2015

NEV Zomerbijeenkomst, Gemeente Ede

De 170e Zomerbijeenkomst, het jaarlijkse moment om samen met andere NEV-ers het veld in te gaan en leuke entomologische ontdekkingen te doen, nadert alweer snel. Dit jaar zijn we van 5 t/m 7 juni te gast bij de gemeente Ede. Deze gemeente biedt een grote variatie aan biotopen en bijzondere habitats. Van oude bossen, stuifzanden, heide, graslanden, houtwallen en diverse waterbiotopen tot stedelijke milieus. Voorbeelden van interessante gebieden zijn de Ginkelse heide, het Wekeromse zand en de landbouwenclave De Hindenkamp, waar natuurontwikkeling en een verrassend goed bewaard agrarisch landschap elkaar afwisselen. Groepsaccommodatie De Eiken Stek fungeert als uitvalsbasis voor onze inventarisaties. Daarnaast zijn er voldoende campings en hotels in de buurt om desgewenst elders te overnachten. Kortom, alle ingrediënten zijn weer aanwezig voor een interessant en plezierig excursieweekend.

 

Podcasts

Recente podcast door Sectie Thijsse: interview met Ben Brugge van Naturalis over de Zandkuil, tuinwallen en bijen op Texel.  

Entomologische Berichten 74: Successie in een kevergang

Omslag, Entomologische Berichten

Het belang van dode bomen in open milieus wordt vaak onderschat in het beheer van het landschap. Een themanummer van EB over Bijzondere biotopen.

 

Honingbijen

Staatsbosbeheer is terughoudend met het plaatsen van nieuwe, gehouden honingbijvolken in haar terreinen, met name als het gaat om gebieden met een reeds rijke of bijzondere bijenfauna.

Voor meer informatie, zie onze pagina Honingbijen

   

Last van Flashbacks?

Op zoek naar meer informatie over insecten en natuurbeheer? Kijk naar onze pagina Flashbacks voor artikelen daarover uit o.a. Entomologische Berichten .

 

Stuifzanden

omslag folder stuifzanden

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling + Beheer Natuurkwaliteit bevordert ontwikkeling en verspreiding van kennis over natuurherstel. Hierbij een prachtige folder over beheer en herstel van stuifzanden. Bekijk de website voor meer OBN rapporten.