berm, paardebloemen en vlinder

Een brief van Starke naar Thijsse

Een brief van Starke naar Thijsse  

Transcriptie

Hooggeachte Dr. Thijsse

Ik ben reusachtig blij voor U en voor onze jeugd dat U moogt blijven. Nagenoeg al mijn kennissen en vrienden en familie werden op ene of andere manier getroffen. Ikzelf mag voorloopig ook blijven (er zijn hier honderden huizen geregistreerd want we krijgen hier Waterstaat(?) in Zeist en bovendien eerst 260 patienten uit Bakkum en verleden week nog +/- 500 uit Santpoort, + personeel). Ik heb wel twee geëvacueerden in huis gekregen, en daar ik maar 1 kamer met schoorsteen heb is dat nu slaapkamer voor mijn vrouw, werkkamer voor mij, zitkamer voor ons beiden en zitkamer voor mijn twee geëvacueerden. We rekenen ons nog gelukkig daarmee. In de inrichting is het natuurlijk heel moeilijk geworden door de overvulling en anderszins [onleesbaar]. Ik was ook verheugd over Uwe voorloopige toezegging betreffende het tweede artikel. Ik had dat natuurlijk gemakkelijk tien maal grooter kunnen schrijven, maar dacht dat het zoo, desnoods over een paar jaar verdeeld nog een kansje had.

Ik heb een nieuw record voor de bereikbare leeftijd van een mieren werkster. Het record was tot dusverre sedert verleden jaar 7 jaar en 9 maanden (Formica sanguinea in mijn tuin). Thans heb ik nog levende werksters van Camponotus piceus uit de buurt van Breda-Pest die ik in maart '35 kreeg. Zij zijn dus nu 7 jaar en 10 maanden minstens, en nog goed gezond. Benijdbaar. U hoor U nog tegen Uw klasje zeggen in het Vondelpark: meisjes wat is dat voor een boom daar? De meisjes zwegen verlegen "Jongens wat is het?" "Eschdoorn" klonk het in koor. "Zie je de jongens weten 't wel, de meisjes moeten daar ook 's op gaan letten." Dat was een goeie tijd., het was voorin, dicht bij de ingang aan de P.C., ik denk in '95 of zoo.-- Ik heb mijn determineertabel geheel bijgewerkt nu, met uitwieding van verouderde zaken en met alle nieuwe vindplaatsen. Ik zal de N.J.N. er dunkt me eens over polsen.

Nu, hartelijk gegroet van Starke

den Dolder 25-1-'43