Welkom bij de Nederlandse Entomologie Vereniging

Nieuws

nieuwsdatum 18-3-2018
  Aankondiging Lentebijeenkomst (Algemene Ledenvergadering)
  donderdag 19 april

19.00 - 22.00 uur in
Vergadercentrum Vredenburg

Vredenburg 19, 3511 BB in Utrecht

zaal open om 18.30u

Algemene Ledenvergadering

De Lentebijeenkomst is traditioneel het moment van waarop de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsvindt. Op de ALV evalueren we het afgelopen jaar en kijken we vooruit naar het komende jaar.

Er staan "grote" punten op de agenda: de samenstelling van het bestuur gaat wijzigen. Oscar Vorst (bibliothecaris) en Oscar Franken (webzaken en zomerbijeenkomst) zijn herkiesbaar, Mark Lammers (secretaris) is aftredend en het bestuur meent in Anne Krediet een geschikte opvolger gevonden te hebben. Ook is het bestuur is voornemens de statuten te herzien en zullen hiertoe een voorstel aan de leden voorleggen. Verder is het belangrijk dat de leden op de hoogte blijven en inspraak houden op de gang van zaken, dus wij hopen een grote opkomst te verwelkomen. Mocht u er niet bij kunnen zijn, dan wil ik u er graag aan herinneren dat het mogelijk is een volmacht af te geven.
Hier vindt u de agenda van deze algemene ledenvergadering. De rest van de stukken vindt u vanaf 5 april op het ledendeel van de website.

Aanmelden via secretaris@nev.nl wordt gewaardeerd i.v.m. de consumpties.

Wij hopen op een grote opkomst voor deze ALV!

Tot ziens in Utrecht

PS. Denkt u er aan dat u zich tot en met uiterlijk 21 maart voor de zomerbijeenkomst kunt opgeven? Zie voor meer informatie de volledige uitnodiging.

Toon alle nieuwsberichten