Een grote vuurvlinder,

Beheertypen

18 natuurtypen, 58 beheertypen en
5 recreatietypen

 
 1. Grootschalige, dynamische natuur
  • 01.01 Grootschalig zout (getijden)water
  • 01.02 Grootschalig duin- of kwelderlandschap
  • 01.03 Grootschalige rivier- of moeraslandschap
  • 01.04 Grootschalige zand- of kalklandschap
 2. Rivieren
 3. Beken en bronnen
  • 03.01 Beek en bron
 4. Stilstaande wateren
  • 04.01 Kranswierwater
  • 04.02 Zoete plas
  • 04.03 Brak water
  • 04.04 Afgesloten zeearm
 5. Moerassen
  • 05.01 Moeras
  • 05.02 Gemaaid rietland
 6. Voedselarme venen en vochtige heiden
 7. Droge heiden
 8. Open duinen
 9. Schorren en kwelders
  • 09.01 Schor en kwelder
 10. Vochtige schraalgraslanden
  • 10.01 Nat schraalland
  • 10.02 Vochtig schraalland
 11. Droge schraalgrasland
 12. Voedselrijke graslanden en akkers
 13. Vogelgraslanden
 14. Vochtige bossen
  • 14.01 Overstromingsbos
  • 14.02 Broek- en bronbos
  • 14.03 Haagbeuken- en essenbos
 15. Droge bossen
  • 15.01 Duinbos
  • 15.02 Dennen-, eiken- of beukenbos
 16. Bossen met productiefunctie
 17. Cultuurhistorische bossen
  • 17.01 Vochtig hakhout of middenbos
  • 17.02 Droog hakhout
  • 17.03 Park- of stinzenbos
  • 17.04 Eendenkooi
 18. L01Groen blauwe landschaps- elementen
  • L01.01Poel en klein historisch water
  • L01.02Houtwal en houtsingel
  • L01.03Elzensingel
  • L01.04Bossingel en bosje
  • L01.05Knip- of scheerheg
  • L01.06Struweelhaag
  • L01.07Laan
  • L01.08Knotboom
  • L01.09Hoogstam- boomgaard
 19. L02Historische gebouwen en omgeving
 20. L03Aardwerken
  • L03.01Aardwerk en groeve

Recreatietypen

 • R0 afgesloten natuurterrein
 • R1 opengesteld, inrichtingsniveau beperkt
 • R2 opengesteld, inrichtingsniveau basis
 • R3 opengesteld, inrichtingsniveau plus
 • R4 opengesteld, recreatie om de stad

Gebaseerd op het artikel "Transparant natuurbeheer" in Vakblad Natuur Bos Landschap